Üyelik Sözleşmesi

19 Ekim, 2022 Tarihinde oluşturuldu | 175 görüntüleme | 10 dakika okundu

CROWLINK ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR


Şirket


.... adresinde bulunan .... (kısaca "CROWLINK” olarak anılacaktır.)


Üye


https://CROWLINK.com adresindeki internet sitesi (“CROWLINK web sitesi”)’ne üye olan internet kullanıcısı (“Üye”).


2. KONU


İşbu Sözleşme’nin konusu CROWLINK’ın sahip olduğu http://CROWLINK.com adresindeki CROWLINK Web Sitesi genel kullanım şartlarının, kurallarının ve Tarafların yasal sorumlulukların belirlenmesidir.


TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


Bilgilerin Güvenliği. Üye, CROWLINK Web sitesine üye olmak/giriş yapmak için kullandığı kullanıcı adı ve şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin, kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan CROWLINK’ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.


Bilgilerin Doğruluğu. Üye, kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin (Ad, soyad, telefon numarası elektronik posta vs.) doğru, eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu, CROWLINK Web sitesine teknik ve fiziki zarar vermediğini/vermeyeceğini, hiçbir kanun, yönetmelik ve sair mevzuata aykırı ve ihlal edici nitelik taşımadığını, üçüncü kişi haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini taahhüt eder. Kişisel verilerinde değişiklik olması halinde gerekli güncellemeleri yapacağını aksi halde CROWLINK’ın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. CROWLINK, Üye tarafından iletilen, yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Üye tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak tüm zararlardan Üye sorumludur ve CROWLINK’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


Kanun ve Kurallara Uyma. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, CROWLINK Web Sitesi kapsamında sağlanan hizmetlerden faydalanırken ve bunlara ilişkin işlemleri yerine getirirken, işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, CROWLINK tarafından belirlenen kurallara ve yürürlükteki ilgili mevzuata hükümlerine uygun hareket edeceğini ve iş bu Üyelik Sözleşmesi’nde ve CROWLINK Web Sitesi içerisinde yayınlanan diğer tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını ve bunlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


Bilgilendirme. Üye, kampanya, promosyon, indirim, teklif vb. konularda bilgilendirme amacı ile kendisine internet, telefon, SMS, mektup, e-mail ve benzeri kanallardan erişilmesine ve ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul eder. Üye, CROWLINK tarafından kendisine erişilmesini ve ticari elektronik ileti gönderilmesini istemiyorsa bunu CROWLINK Web Sitesinde bulunan hesabım menüsünün altında bulunan bölümden gerçekleştirebilir. Üye tarafından gönderilen “İPTAL” bildiriminin CROWLINK’a ulaşmasını müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde Üyeye elektronik ileti gönderimi durdurulur.


Kişisel Veri Kullanımı. Üye’nin CROWLINK Web sitesine üye olurken Üyelik Formunu doldurarak siteyi kullanmaya başlamasından itibaren kişisel verileri, CROWLINK.com. adresinden ulaşılabilen Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda detaylı bir şekilde belirtildiği gibi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler ve yapmış olduğu alışverişleri ve CROWLINK’a sağlanan bilgiler uyarınca Üyenin ilgisini çekebileceği düşünülen konularda bilgilendirme yapılması, CROWLINK tarafından Üye’ye sunulan ürün ve hizmetlerin temin edilebilmesi, geliştirilmesi ve Üye’nin bunlardan faydalanabilmesi için istatistiksel değerlendirmeler yapılması, veri tabanı oluşturulması, veri analizleri, piyasa araştırması yapılması veya CROWLINK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin Üye’nin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek Üye’nin hizmetine sunulabilmesi, Üye’ye önerilerde bulunabilmesi, Üye’nin şikayet ve dileklerine cevap verilebilmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin temini için gerekli alt yapının oluşturulması, reklam ve piyasa analizleri, iş planları ve operasyonların oluşturulması, değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi, şirket ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanmasının temini amaçlarıyla mağazalar, 0850 888 60 70 ve 0224 532 01 00 numaralı çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir ve Üye, CROWLINK’ın ürün ve hizmetlerinden yararlandığı sürece güncellenerek işlenebilir ve Üye’nin paylaştığı iletişim kanalları vasıtasıyla Üye ile iletişime geçilebilir.


Üye’nin CROWLINK Web sitesine üye olurken CROWLINK.com adresindeki Üyelik Formunu doldurarak siteyi kullanmaya başlamasından itibaren CROWLINK Web Sitesini kullanım sırasında CROWLINK ile paylaştığı Kişisel Verilerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu uyarınca işlenmesine, transfer edilmesine ve saklanmasına açık rıza verdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye Aydınlatma Metni incelenerek ulaşılabilir. Üye, dilediği zaman bu izni geri alabilme hakkını saklı tutmak kaydıyla, CROWLINK ile aynı şirketler grubu içerisinde yer alan iştiraklerinin CROWLINK Web sitesi içerisindeki kullanımına dair tüm bilgilerine erişmesine bu bilgilerinin CROWLINK Grup Şirketleri ile paylaşılmasına izin verir.


Kullanıcının sağladığı bilgiler aşağıdaki gibidir:


Ad – Soyad

Posta adresi

E-posta adresi

Telefon numarası


CROWLINK, Üye’nin kişisel verilerinin gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermekle birlikte kusuru bulunmaksızın veriler ifşa edilip üçüncü kişilerin eline geçebilir, bu nedenle verilerin güvenliği için CROWLINK yüzde yüz garanti vermemektedir.


Üye’nin kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan CROWLINK’ın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. CROWLINK’a yöneltilen tüm iddialar Üye’ye iletilecektir. CROWLINK’ın rücu hakkı saklıdır.


Üye, CROWLINK Web Sitesinin genel işleyişini sekteye uğratan, kamu düzenini bozan, üçüncü kişilerin CROWLINK Web Sitesini kullanmasını zorlaştıran, engelleyen işlemlerde bulunamaz.


Web Sitesinin Kullanımından Sorumluluk. Üye, CROWLINK Web Sitesi kullanımı sırasında gerçekleştirdiği işlemlerden, kullanmış olduğu söz, ifade ve içeriklerden doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsen kendisine ait olduğunu, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak CROWLINK Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak şahsen kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde CROWLINK’ın sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu gibi durumlarda CROWLINK, Üyenin web sitesini kullanımını durdurabilme,hesabını askıya alabilme ve yasal süreç başlatma hakklarını saklı tutar. Ayrıca, CROWLINK’ın, CROWLINK Web sitesine link veren diğer web sitelerinden ulaşılması ve CROWLINK Web sitesinin ziyaret edilmesi ya da kullanılması sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talepten sorumluluğu bulunmamaktadır. CROWLINK web sitesinin Üye tarafından kullanımı sırasında Üye ya da diğer üçüncü kişilerin karşılaşabileceği kötü ve zararlı yazılım, virüs kod ve programlarla ilgili CROWLINK’ın sorumluluğu bulunmamaktadır ve Üye kullandığı tüm yazılım ve donanımları bu tip kötü ve zararlı yazılım, virüs, kod ve programlara karşı korumalı, gerekli güncellemeleri yapmalı ve önlemleri almalıdır.


Web sitesinin Yönetimi. Üye, CROWLINK ve CROWLINK Grup Şirketlerinin önceden bildirmeden CROWLINK Web Sitesi çalışma koşullarını değiştirebileceğini, kullanımı durdurabileceğini, üyeliği iptal edebileceğini ve geçerli koşulları iletişim kanallarından bildireceğini kabul eder. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb. avantajlardan çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan CROWLINK, CROWLINK Grup Şirketleri ve Program Ortakları hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.


Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin CROWLINK Web Sitesi'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


Web sitesinin kullanımında Gizlilik Politikasının geçerli olduğunu Üye bilmekte ve kabul etmektedir.


4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI


Üye, CROWLINK Web Sitesinin tasarımı, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesine ait tüm unsurların CROWLINK’a ait ve/veya CROWLINK tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanıldığını kabul eder ve hiçbir koşul ve şartta CROWLINK’a ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini CROWLINK’ın yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamaz. Üye, CROWLINK’a ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.


Aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı CROWLINK’ın karşı karşıya kaldığı tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.


5. RÜŞVETİN ÖNLENMESİ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE


Üye (i) rüşvetin önlenmesine ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin olarak uygulanacak tüm kanunlara, yönetmeliklere ve yaptırımlara (“Rüşveti Önlenme Kanunları”) uyacaktır ve (ii) Rüşveti Önlenme Kanunları uyarınca suç teşkil edecek herhangi bir faaliyette, uygulamada veya davranışta bulunmayacaktır. Üye iş bu Üyelik Sözleşmesi süresi boyunca Rüşveti Önleme Kanunları’na uyum sağlamak üzere gereken tüm kural ve prosedürlere uyacağını taahhüt etmektedir.


6. MÜCBİR SEBEPLER


Tarafların kontrolü dışında kanunlar, yönetmelikler, direktifler uyarınca ve yetkili merciler tarafından alınan kararlar ve yangın, sel, deprem, toprak kayması, salgın hastalık, savaş, yaygın şiddet eylemlerinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelmesi sebebi ile CROWLINK işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Üye bu durumda CROWLINK’tan herhangi bir talepte bulunamaz.


7. DEVİR


Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. CROWLINK işbu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarını Üye’nin ön iznini almaksızın CROWLINK Grup Şirketlerine devredebilir.


8. YÜRÜRLÜLÜK


Üye, kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu Sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve işbu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. CROWLINK, Üye’nin işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda üyeliği iptal ederek Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.


9. DEĞİŞİKLİKLER


İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm değişiklikler CROWLINK’ın takdirine bağlı ve tek taraflı CROWLINK Web Sitesi’nde ilan edilmek üzere yapılacaktır. Üyeler, bu değişiklikleri CROWLINK Web sitesini kullanmakla kabul etmiş sayılırlar.


10. BAŞLIKLARIN YORUMLANMASI


Sözleşmedeki başlıklar referansların kolaylaştırılması için konulmuştur ve bu Sözleşme’nin yorumlanmasını etkilemeyecektir.


11. YETKİ


Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir

19 Ekim, 2022 Tarihinde güncellendi