Dijital Kimliklere Estetik Bir Bakış Açısı

Estetik Nedir?

Estetik nedir sorusuna tam bir yanıtınız olmasa bile estetik denildiğinde hepinizin aklında bazı kavramlar oluşmuştur eminim. Bu kavramlar; güzellik, sanat eseri, yaratıcılık gibi kavramlardır. Aslında genel anlamıyla evet estetik dediğimiz felsefi disiplin bu kavramları da içinde barındırır. Daha geniş tanımını yapmak gerekirse estetik; sanat, güzellik, duyusal deneyim gibi alanları inceleyen, insanların düşünce tarzlarını, hislerini ve algılarını anlamaya çalışan felsefi bir disiplindir.

Estetiğin Tarihi

İnsan var olduğundan beri estetik de vardır aslında. Tarihi antik çağlara kadar uzanır. Bazı antik çağ felsefecileri güzellik ve sanatın doğasını soru konusu edindi. Platon, güzellik ve gerçeklik arasındaki ilişkiyi tartıştı; Aristoteles, tragedyanın ve epik şiirin estetik özelliklerini değerlendirdi. Orta Çağ’da dönemin skolastik düşüncesi bu alanı da etkiledi ve estetik daha çok Hristiyan düşüncesi ve teoloji ile ilişkilendirdi. Kilise sanatı ve kilise mimarisinin estetik özellikleri önem kazandı. Yani o girince estetik açıdan bizi etkileyen kilise mimarileri o döneme kadar dayandırılabilir. Kelime anlamıyla ‘yeniden doğuş’ anlamına gelen ve Avrupa’da kültürel, mimari, sanat, bilim ve daha birçok alanda yenilenme dönemi olan Rönesans dönemin estetiğin de daha geniş açıda ele alındığı bir dönemdi. Sanat eserlerinin güzelliği ve insan vücudu gibi konular ilgi gördü. Bu dönem düşünürleri güzellik kavramını daha ayrıntılı olarak inceledi.

18-19.Yüzyıl Aydınlanma hareketi ve Romantizm dönemiyle beraber estetik daha da gelişti. Immanuel Kant, estetiği ‘zevk’ ve ‘ hoşluk’ kavramları etrafında tartıştı. Aynı dönemde, Johann Gottfried Herder ve Friedrich Schiller gibi düşünürler, duygu ve yaratıcılığın estetik deneyimdeki rolünü vurguladılar.

Estetik, günümüzde hala aktif olarak incelenen ve tartışılan bir konudur. Sanatın, güzellik anlayışının, estetik deneyimin ve kültürel algının farklı yönleri üzerine yapılan çalışmalar, estetiğin sürekli evrilen bir alan olduğunu göstermektedir.

Dijital Kimliklere Estetik Bir Bakış Açısı

İnsan varoluşu gereği estetikle düşünür bu sebepten insan üretimi kaynakların da estetik olmadan var olması bir eksiklik olacaktır. Birçok alanda olduğu gibi estetik bakış açısı, dijital kimliklerin tasarımı ve sunumu açısından oldukça önemlidir. Çünkü dijital kimlikler, size veya firmanıza dair önemli bir ilk izlenim yaratır. Sonuç olarak, dijital kartvizitlerin estetik bakış açısı, kartviziti oluşturan unsurların uyumlu ve şık bir şekilde düzenlenmesini gerektirir. Profesyonel ve çekici bir kartvizit, sizin veya firmanızın dijital dünyadaki varlığını güçlendirebilir ve etkili bir iletişim aracı olarak işlev görebilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:
Basit ve Temiz Tasarım

Dijital kimliklerde, fazla karmaşıklıktan kaçınılmalıdır. Sadelik estetik açıdan çoğu zaman tercih edilen bir unsurdur. Basit ve net bir tasarım, verilmek istenen bilginin daha iyi aktarılmasına ve unutulmaz bir etki yaratmasında etkili bir unsur olabilir. Göz yoran tasarımlar genelde bakan kişide kafa karışıklığı yaratıp ilgisini çekmeyebilir.

Renk Seçimi

Bir tasarımda renk kombinasyonlarını uyumlu bir şekilde kullanmak o tasarımı çok daha üst bir seviyeye çıkartır. Bu sebepten dijital kimliklerde renkleri doğru seçmek, görsel uyum yakalamak ve bu sayede mark kimliğinizi iyi yansıtmak açısından önemlidir.

Yazı Tipi

Okunabilirlik ve şıklık açısından yazı tipi dijital kimliklerde doğru seçilmelidir. Kolayca okunabilen ve tarzınıza uygun bir yazı tipi seçmek önemlidir.

Logo ve Marka

Marka kimliği ve logosunu vurgulamak, markanın tanınabilirliği açısından önemlidir.

İletişim Bilgileri

Sosyal medya profilleri, e-posta adresi, web sitesi gibi bilgilerin düzenli ve dikkat çekici olması gerekir.

Mobil Uyumlu Tasarım

Dijital kimlik tasarımında mobil cihazlarda da görüntüleneceği unutulmamalı ve kullanıcıların her cihazda rahatlıkla görüntüleyebileceği bir tasarım olması önemlidir.

Medya Türleri

Dijital kimliklerde görsel ve metinin yanında QR kodlar, video gibi medya türleri içermesi kullanıcılar açısından kimliğinizi daha etkileyici hale getirebilir.