Risk Yönetimi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Risk Nedir?

Risk kelime anlamıyla “zarara uğrama tehlikesi” demektir. Ancak risk her alanda başka anlamlarda taşımaktadır. Bankacılık alanında risk “verilen bir kredinin veya girişilen bir taahhüdün tahsilinde ya da yerine getirilmesinde başarısızlık ihtimali,”  finans alanında ise risk “işletmenin finansal yönüyle ilgili planlanan veya beklenen herhangi bir durumun meydana gelmesinde ortaya çıkan sapma ihtimali” anlamlarını taşır. (EMHAN, 2009: 2)

Tüm tanımların ortak noktaları gerçekleşmemiş ihtimaller üzerine dikkat çekmeleri. Ancak risk ihtimallerini sıfıra indirebiliyorsanız “risk” korkutucu bir kelime olmaktan çıkıyor.

risk nedir satranç

“Daha sonra pişman olmamak için gerekli kararları verin.”

Jeff Bezos hepimizin tanıdığı, en akla gelir girişimcilerden biri. Peki Bezos sürekli dört ayak üstüne mi düştü? Hayır. Gerçek anlamıyla risk aldı. İyi bir şirkette iyi bir işi olmasına rağmen Amazon.com’u kurarak risk aldı. Amazon.com kuruluşundan 2001 yılına kadar 3 milyar dolar zarar etti.  31 Mart 2023 itibarıyla cirosu  127,358 milyar dolar oldu. Jeff Bezos risk için “Daha sonra pişman olmamak için gerekli kararları verin.” diyor.

Risk Yönetimi Nasıl Yapılır?

Girişimin büyümesi ve sürdürülebilir olması için risk yönetimini bilmelisiniz. İyi risk yönetimiyle riskleri minimize edebilir veya iyi önemler sayesinde ortadan kaldırabilirsiniz. Unutmamanız gereken en önemli noktalardan ise kendinize dürüst olmanız, potansiyelinizi farketmeniz, güncel kalmanız.

Risk Yönetim Süreci Basamakları;

1. Risk teşhisi: İlk adımda şirketinizin iç ve dış risk tutarlarını belirleyin, hedefleri anlayın, risklerin olasılıklarını değerlendirin.

2. Risk sınıflandırma: Tanımlanan riskleri etiketlerine göre sınıflandırın. Böylece öncelik sıralamasını da görebilirsiniz. Sınıflandırma için; finansal riskler, operasyonel riskler, rekabet riskleri, işletme riskleri başlıkları altında toplayabilirsiniz.

3. Risk analizi ve değerlendirilmesi: Bu adımda yapmanız gereken tüm riskleri gözden geçirmek ve gerçekleşme ihtimalini hesaplayıp, yüksek, orta ve düşük seviyeler başlıkları altında toplamanız.

4. Risklerin önceliklendirilmesi: Seviyeleri belirlenen risklerinizi önceklerini belirleyin. böylece kaynak akışınızı optimize edebilirsiniz.

5. Risklerin kabul edilmesi veya azaltılması: Riski kabul etmek risk için önemlerini minimize etmeden kabul etmek anlamına gelir. Ancak riskleri azaltmak için çeşitli önlemler de alabilirsiniz.

Risk Azaltma Yöntemleri:

  • a) Sigorta satın alma: ilk akla gelen ve en çok uygulanan yöntemlerden biri finansal riskleri için alınan önemlidir.
  • b) İşletme planı oluşturma: pazarlama ve finansal alanda stratejiler oluşturma.
  • c) Risk analizi yapma: işletmenin ne tür risklerle karşı karşıya olduğunu bilmek girişimci için riskleri öngörebilme fırsatını tanır.

risk nedir risk yönetimi nasıl yapılır

6. Risklerin izlenmesi ve kontrolü: Kabul edilen veya azaltılan risklerin düzenli olarak kaydedilmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Risklerin nasıl özelliklerini ve ilişkilerini takip edin ve kuralları revize edin.

7. Risk yönetim planı oluşturma: Risk yönetimi süreci ve uygulamalarını içeren bir plan hazırlayın. Bu planın, tüm organizasyonun anlayabileceği ve uygulayabileceği şekilde olmalıdır.

8. Risk bilincinin artırılması ve eğitim: Tüm çalışanlara risk yönetimi hakkında eğitim verme ve risk bilincini artırmak. Girişimler içinde risklerin daha iyi bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlar.

9. Kriz yönetimi planı oluşturma: Kriz yönetimi için acil durumlar için planlar oluşturmak. Planlar beklenmedik olaylara karşı nasıl hareket edilmesi gerektiğini belirler.

10. Sürekli iyileştirme: Risk yönetimi sürecini sürekli gözden geçirin. Yeni riskleri saptayın ve mevcut risklerin durumlarını güncelleyin.

Riskin işin bir parçası olduğu ve doğru risk yönetimiyle başarılı olabilmek mümkün. Jeff Bezos Amazon örneği risk almanın büyük ödüller getirdiğini kanıtlıyor. Risk yönetiminin doğru şekilde yapılması sürdürülebilir ve başarılı olmaya katkı sağlar.